Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#32 (1472)


 • #32(1472) | OpaššušIrina Zaitseva
  Petroskoin valtijonyliopiston saitilla www.petrsu.ru on ilmotettu tämän vuuvven hyväkšyntätiijot.

 • #32(1472) | KulttuuriAlevtina Lesonen
  Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša piettih Asie šielun hyväkši -projekin järješšyškokouš ta elokuun alušša kerättih projektin ošanottajie enšimmäiseh harjotukšeh.

 • #32(1472) | Kylän elämäOl’ga Pekšujeva
  Vuokkiniemi-Seura on pannun vireillä uuvven valokuva-projektin. Projektin tarkotukšena on Vuokkiniemen kylän vanhojen kuvien digitoimini. Kuva-lähtehinä käytetäh kyläläisien kotial’pomija.

 • #32(1472) | Kylän elämäJulija Filippova
  Marja-Makovei-kyläpruasniekka oli pietty 14. elokuuta vanhašša Latvajärven runokyläššä, minne keräyty Perttusen šuvun jälkiläisie, Koštamukšen Viena-karjalaisjärještön jäšenie, paikallisie eläjie ta vierahie Šuomešta.

 • #32(1472) | Kylän elämä
  Konša mie enšimmäistä kertua kuulin tuatolta, jotta meijän mečäššä kašvau valkie mussikka, mie tietyšti en uškon täh kummah kertomukšeh. Ka pakko oli uškuo, kun myö kerran läksimä poimimah mussikkua ta tuatto näytti miula šen paikan, missä tuo valkie marja kašvau.

 • #32(1472) | MatkuštaminiNatto Varpuni
  Vienanmeri on ankara ta arvuamatoin äšen kešällä. Šen kylmät tuulet ta myrškyt muutetah ihmisien šuunnitelmie ta annetah meilä tuntie iččie pienenä murusena luonnon armoilla.