Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#37 (1477)


 • #37(1477) | Tašavalta Maikki Spitsina
  Šyyškuun 21. päivänä Petroskoissa starttasi IX Barents ekologini elokuvafestivali.

 • #37(1477) | RahvašAlevtina Lesonen
  Šyyškuun 13. päivänä Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša piettih Kalevalan piirin vapauttamisen šuomelaisien miehittäjien vallašta 75-vuotispäivällä omissettu tapuamini.

 • #37(1477) | YhteiskuntaIrina Zaitseva
  Šyyškuun 16. päivänä Kiži-musejon näyttelykeškukšešša avattih interaktiivini lapšilla tarkotettu Asie on veneheššä -näyttely. Musejonruatajat šanotah näyttelyö šykyšyn kirkkahimmakši tapahtumakši.

 • #37(1477) | Yhteiskunta
  Kalevalan piirin urheilukoulun tiellä piettih perintehellisen Koko Venäjän juokšupäivän “Kanšakunnan juokšu – 2019” viralliset avajaiset.

 • #37(1477) | KulttuuriAleksandra Bronzova
  Koštamukšen 1. koulušša toteutetah Etnokoulu – koulu etnokomponentin kera -projektie. Šen rajoissa oli pietty kanšainvälini Kieli ta musiikkiteatteri -seminari.