Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#38 (1478)


  • #38(1478) | MerkkipäiväNatto Varpuni
    Anni Vlasovan nimi on tuttu Oma Mua -lehen lukijilla. Näin omie juttuja allakirjuttau Louhen piirin karjalan kielen aktivisti Anna Vlasova. Lehen šivuloilla Anna Ivanovna kertou Piäjärven karjalaisien elämäštä, tapahtumista ta pitoloista. Šajekuun 6. päivänä Anni Vlasova juhliu 70-vuotispäivyäh.

  • #38(1478) | OpaššušMaikki Remšujeva
    Verso-kuštantamošša ilmešty Jelena Ruppijevan Kielilippahaini-kirja. Šen livvinkielini alkuversijo näki päivänvalon viime vuotena. Nyt piäsi ilmah “Kielilippahaisen” kiännöš vienankarjalakši. Vienakši kirjan kiänti Oma Mua -lehen toimittaja Maikki Spitsina.

  • #38(1478) | Kanšallini politiikkaNatalja Vorobei
    Petroskoissa piettih KT:n piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien neuvošton issunto. Tämänkertasen issunnon kyšymykšinä oli Periodika-kuštantamon Kieliresurssikeškukšen toiminta šekä valmissuš IX Karjalaisien kerähmöh.