Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#39 (1479)


  • #39(1479) | KulttuuriUljana Tikkanen
    Viime netälinloppu oli rikaš kulttuuritapahtumilla. Niitä järješšettih ta piettih šuomelaiset, kumpasilla on karjalaisie juurija tai kiinnoššušta karjalaisuoh. Puhuvat puut -nimisen näyttelyn avajaiset, taiteilijien muasteri-oppi ta Oli ilo -konsertti piettih Vyhod-mediakeškukšešša.

  • #39(1479) | KalevalaAlevtina Lesonen
    Kalevalan Lapšien monitoimitalošša oppivuuvven alušta alettih toimie kerhot. Nykyjäh šielä ruatau nellätoista kerhuo, kumpasih käyväh eri-ikäset lapšet. Kaikki nämä kerhot ollah hyvin mukavat. Jokahini lapši voit löytyä ičellä mielehini kerho, kumpasešša hiän tahtou harjotella. Eryähät lapšet käyväh kahteh tahi kolmehki kerhoh. Yksi mielenkiintosimmista ta epätavallisimmista on Iloni mualilauta -kerho.

  • #39(1479) | Tašavalta Aleksandra Lesonen
    Koštamuš on ainutluatuni kaupunki. Šen bisnessitoiminnan kehitykšeh aina on vaikuttan kanšainvälini yhteistyö ta yštävälliset šuhtehet Šuomen kera. Šajekuun 1. päivänä Koštamukšen Družba-keškukšešša piettih kolmaš kanšainvälini Bisnessin uuvvet mahollisuot -forumi.