Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#42 (1482)


 • #42(1482) | KulttuuriTatjana Berdaševa
  Kiži-musejon näyttelykeškuš ottau vaštah vierahie verekšien puulaššujen hajulla. Tämän vuuvven kešän lopušša šiinä avattih interaktiivini Vanhojen puušeppien šalaisuot -näyttely.

 • #42(1482) | Kanšallini politiikkaUljana Tikkanen
  Karjalan alkuperäiskanšojen istorijašta ta nykyajašta paistih kanšainväliseššä konferenššissa Petroskoissa 24.–25. šajekuuta. Toimenpito järješšettih Kanšainvälisen kantakanšojen kielien vuuvven rajoissa.

 • #42(1482) | Tašavalta Aleksandra Lesonen
  Oraškuušta šajekuuh šuaten Karjalašša toteutettih Otkritaja dver’ InterVzaimodeistviju (Avattu ovi Internatiolalisella Keškenäisellä vaikutukšella) -projektie. Šen alkuhpanijana oli Koštamukšen Pr’alka-kanšalaisjärještö KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön tuvella.

 • #42(1482) | NuorisoMarija Kirillova
  Šajekuun 24. päivänä Petroskoissa piettih Nuorison projektien jarmankka -forumi.