Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#43 (1483)


  • #43(1483) | LuontoTatjana Berdaševa
    Toičči pimiekuuta šanotah vuuvven depressiivisimmäkši kuukauvekši ta vaikiekši ajakši. Pitäykö olla pahašša mieleššä koko kuukauven? Ei tietyšti. Mie otin vihkon ta rupesin smiettimäh, mi vois lämmittyä milma täššä pimiekuušša. Täštä löytyy pienie aškelie, jotta pimiekuu ei ois niin hämärä, ka ois kirkaš ta kojikaš.

  • #43(1483) | KulttuuriIrina Zaitseva
    Šajekuun lopušša Karjalan Kanšallisešša musejošša avattih Petroskoin teatterien Kalevala-aiheisilla näytelmillä omissettu näyttely “Eepossa. Teatteri. Aika”.

  • #43(1483) | Tašavalta Marija Kirillova
    Rahvahan yhtenäisyön päivyä piettih Venäjällä 4. pimiekuuta. Pruasniekkana petroskoilaiset keräyvyttih šuureh Marjane-pruasniekkah. Juhlapivot järješšettih Kirovin aukivolla.