Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#50 (1490)


  • #50(1490) | Oma MuaMarija Kirillova
    Tämän vuuvven alušša “Oma Mua” ilmotti heti kolme kilpailuo – “Laulan omalla kylällä”, “Ilokši kerron tarinan” ta “Miun “Kalevala”.

  • #50(1490) | MerkkipäiväUljana Tikkanen
    Merkkipäivän kynnykšellä Oma Mua -lehen enšimmäini piätoimittaja, monivuoini Neuvosto-Karjala (Karjalan Sanomat) -lehen toimittaja Vladimir Stepanovič Kettunen kerto omašta työštä ta nykypäiväseštä elämäštä, muisteli mitein peruššettih Oma Mua -lehtie ta mimmosena toimituš oli šilloin.

  • #50(1490) | Kanšallini politiikkaArina Timonen
    Talvikuun 18. päivänä Karjalan halličukšešša piettih Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto.