Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#1 (1491)


 • #1(1491) | Kilpailu
  Karjalan Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvu panou rattahile kilvan lehtimiehih niškoi, kuduat kirjutetah karjalan, vepsän libo suomen kielel.

 • #1(1491) | Luonto Aleksandra Lesonen
  Pohjoisluonto šäilyttäy monta arvautušta. Yhen šalaisuon latinalaini nimi on “Aurora Borealis”. Tätä mukavua luonnon ilmijyö rahvaš šanotah revontuliksi. Värikäštä taivahan näytöštä muapallon eläjät šuahah ihual’l’a jo tuhanšie vuosie. Ihmiset, kumpaset eletäh pohjoislevehykšillä, missä talvella on n’apayö, annettih revontulilla tarunomasie ominaisukšie ta kekšittih eri legendoja. Muinais-saamelaiset kuviteltih, jotta n’aparepo heiluttau pehmiellä hännälläh ta lumikypinät pelmahutah.

 • #1(1491) | KalevalaAlevtina Lesonen
  Kulttuuri-telekanava kertou Kalevalan muan karjalaisista.

 • #1(1491) | Kanšallini politiikkaMarija Kirillova
  Kanšainvälini kantakanšojen muamonkielien vuosi on loppun. Karjalan alovehellisen ta kanšallisen politiikan ministerijön spesialistit kerrottih šen tulokšista ta šuunnitelmista vuuvvekši 2020.

 • #1(1491) | IX Karjalazien kerähmöNatalja Antonova
  On vallittu deleguatat Karjalan tazavallan Karjalazien IX kerähmöh. Jogahizel vallitul pidäy olla mitahto panos karjalazien yhteiskunnallizeh liikkeheh. Jogahizel deleguatal on oigevus paista Kerähmön aigah rahvahan nimes, nostua ezile jygiembät kohtat, ehoittua omii mielii da iänestiä. Sih niškoi deleguatale annetah manduattu.