Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#11 (1501)


  • #11(1501) | Kulttuuri   Alevtina Lesonen
    Tuanoin Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ativoissa oli Uhtuan kapšakki -harraštajateatteri. Näyttelijät esitettih Muamon rakkahuon voima -näytelmä. Šen pohjašša ollah Kalevala-eepossan runot ta Irina Rinkevičin Lemminkäisen muamo -käsikirjutuš.

  • #11(1501) | IstorijaUljana Tikkanen
    Kevätkuun 18.–19. päivinä Kiži-musejo piti tietehellis-käytännöllisen konferenššin “Vanhauškoisuš Venäjän pohjosella”. Konferenšši piettih online-muotosena.

  • #11(1501) | Projekti   Aleksandra Lesonen
    Kanšainväliseššä Kalevalan mua – 2020 -festivalissa Tarina-etnomatka piäsi Paraš turistimatka -kilpailuohjelman finalih. Piiterissä šitä esitti Vuokkiniemen Kylätalon johtaja Julija Filippova. “Tarina” on interaktiivini oppimatka vanhah runonlaulajien Vuokkiniemen kyläh.