Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#32 (1223)


 • #32(1223) | Kylän elämä
  Noin 54 km piäššä Kalevalašta Kalevala-Koštamuš -matan varrella šijaiččou Vienan kuulusimpie runokylijä olija Vuonnini. Tämä mua oli kašvattan šemmosie tunnettuja runonlaulajie kuin Vaassila Kieleväinen ta Ontrei Malinen. Niin kuin ni monet muutki Vienan kylät pitän istorijah aikana Vuonnini oli šuanun kokie kuin parahie kaušija šamoin ni kovija aikoja.

 • #32(1223) | Kylän elämä   Marija Galdina
  Jo viijettä kertua Puanajärven puiston Vartijolammešša piettih karjalaini pruasniekka. Šen järještäjinä oltih puiston ta Sohjanankošen kulttuuritalon ruatajat.

 • #32(1223) | Kulttuuri   Tatjana Torvinen
  Kalevalalaisien kakši projektie šuatih rahotušta sosiaaliprojektien kilpailun neuvošton puolešta.

 • #32(1223) | PersoonaNadežda Vasiljeva
  Još kyšyö Jyškyjärveššä, ken kyläššä luatiu venehie, niin teilä šanotah heti monen muasterin adressit: Vasili Valui, vellekšet Aleksandr ta Andrei Urbanovič ta tietyšti Taito Malinen.