Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#14 (1254)


 • #14(1254) | Istorija
  Voitto Šuurešša Isänmuallisešša šovašša oli tavottu ei ainuoštah Puna-Armeijan saltattojen käsin. Kotišeuvun ruatajilla niise oli šuuri rooli muan puoluštamisešša: hyö kaikki voimat pantih šiih, jotta šotilahilla ois ruokua ta vuatetta.

 • #14(1254) | Uutisie piirilöistäNadežda Vasiljeva
  Tuanoin Kalevalah tuli tieto šiitä, jotta kakši karjalaista volont’orie piäštih valintakilpailušta läpi ta lähetäh Šuurella Voitolla omissettuih tapahtumih Moskovah ta Sevastopolih.

 • #14(1254) | HeimovelletAlina Čuburova
  Karjalan Šiviššyššeuran 109. vuosikokouš piettih 11. oraškuuta Šuomen Kajaani-kaupunkissa. Šen puittehissa 12. oraškuuta šamašša paikašša piettih Heimopäivät-2015. KSS raportoi omašta vuuvven 2014 ruavošta ta kerto šuunnitelmista vuuvvekši 2015.

 • #14(1254) | Marija Kirillova
  Venäjän Federatijon piämiehen Vladimir Putinin hyväkšymällä käšyllä Petroskoi on šuanun Šotilašmainehen kaupunkin nimen.