Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#40 (1280)


 • #40(1280) | PerintehetAlina Čuburova
  Tottaš kaikki tiijetäh, mi on kelja tahi kel’l’a (monahhojen huonehet manasterissa). Ka olettako konšanih kuullun kel’l’uška-šanan?

 • #40(1280) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Šajekuun alušša Petroskoissa piettih šuuri Šuomelais-ugrilaini läpikulku –nimini juhla. Tämä on jo nelläš piäkonsertti ta enšimmäistä kertua še järješšettih Karjalašša. Tätä ennein še oli pietty Moskovašša, Mordvan ta Mari El -tašavalloissa.

 • #40(1280) | 
  Muajilman Kunnon työn päivänä, 7 šajekuuta, Petroskoin eri laitokšien ta järještöjen ammattiliittojen etuštajat oli keräyvytty mielenošoitukšilla.

 • #40(1280) | Ksenija Veretennikova
  Šajekuun alušša Karjalan Tašavallan piämieš piti tapuamisen lehtimiehien kera ta vaštasi kaikkih nykytärkeih kyšymykših. Lehistötilaisuon aikana oli järješšetty online-lähetyš ta jokahini halukaš oli voinun kaččuo šitä netissä.