Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#49 (1289)


  • #49(1289) | KulttuuriMaikki Spitsina
    Talvikuun 19. päivänä Čalnan pos’olkašša piettih karjalaisen Pakkaisukon – Talviukon – piämajan juhlalliset avajaiset. Nyt karjalaisilla lapšilla on mahollisuš kirjuttua kirjasie omalla Pakkaisukolla hänen viralliseh ošoitteheh. Toimehpito oli järješšetty Sortavala – Venäjän uuvvenvuuvven piäkaupunki -nimisen ohjelman puittehissa.

  • #49(1289) | KantarahvašUljana Tikkanen
    Uuši karjalaini yhtyveh esiinty kanšainväliseššä laulukilpailušša Italijašša

  • #49(1289) | KulttuuriMarija Kirillova
    Talvikuun 11.–12. päivinä, Uuvven vuuvven ta Roštuon uattona, Pakkaisukon punukat tašavallan eri paikoista keräyvyttih Kohtupohjah nellänteh perintehelliseh Karjalan Lumineitoni 2015 -festivalih.