Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#3 (1293)


 • #3(1293) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Mitein lyhyt elämä ei oliskana, šiinä on nuoruš ta vanhuš, iloni nakru ta karkiet kyynälet, erehykšet ta rakkahuš

 • #3(1293) | Yhteistyö Maikki Spitsina
  Koštamukšen nuorien invalidien järještön jäšenet ei antauvuta vaikeukšien valtah.

 • #3(1293) | Uljana Tikkanen
  Viijennet koiraval’l’akkokilpailut piettih Petroskoissa.

 • #3(1293) | Kulttuuri
  Uuši interaktiivis-tiijollini näyttely nimeltäh Unohettujen esinehien dialogit oli avattu Karjalan Tašavallan Kanšallisešša musejošša 21. pakkaiskuuta. Šemmosie erikoisie dialogija oli kuunneltu Piiterin dizainerin Anastasija Dubrovskajan kotimusejošša. Anastasija lopetti Muhinin opiston Piiterissä, taitehellini šuunnittelu -alalta.