Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#4 (1294)


 • #4(1294) | Kandurahvas
  Irma Mullozen vuozipäiväkse: “ Irma Mullonen on tärgei ristikanzu minun tiijollizes elokses. Hän tugi minuu minun akadiemizen alan allus, yliopistos. Da häi jatkau tugie nygöigi. Juuri Irma sai minun mielen palamah Karjalan etnizeh istourieh”.

 • #4(1294) |    Rudolf Toivonen
  Tuiskukuun 4. päivänä täyttyy 60 vuotta Neuvoštoliiton hiihtäjien muajoukkovehen enšimmäiseštä voitošta Talviolimpijakisoissa Italian Cortina d’Ampezzošša.

 • #4(1294) | Heimovellet   Tatjana Dobrodejeva
  Koštamukšen Pr’alka-kanšalaisjärještö voitti grantin Linssi-projektin toteuttamiseh. Projekti on šuunnattu Vuokkiniemen naisien ta nuorisotoiminnan tukemiseh.

 • #4(1294) | PeriodikaAlina Čuburova
  Vuotena 2016 Periodika-kuštantamo täyttäy 25 vuotta. Oman juhlavuuvven alušša, 26. pakkaiskuuta Petroskoin Agriculture Club -art-tiloissa piettih tilaisuš, missä esitettih Periodikašša 2015 vuotena julkaissetut kirjat. Pivolla annettih KniiguMelliččä-nimi ta kučuttih äijän vierahie.