Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#7 (1297)


 • #7(1297) | Heimovellet   Anna-Leena Rauhala
  Vienan Veräjä ry järještämä vienalaini ilta Šuomuššalmešša oli omissettu runolauluperintehellä

 • #7(1297) | PerintehetUljana Tikkanen
  Monet kaupukilaiset halutah elyä kyläššä, vain šiinä on šuuri proplema – kyläššä ei ole ruatuo. Tämän nuoriparin istorija juuri šiitä, miten voit toteuttua omie huavehie.

 • #7(1297) |    Tatjana Tupina
  Ennein, konša vielä järješšettih Antikaisen sel’l’a -hiihtokilpailu, niin Mujejärven piiri aina šiih ošallistu – vet juuri meijän piirie myöten še sel’l’a ni kulki.

 • #7(1297) | Maikki Spitsina
  Karjalan tašavallan kanšallisušpolitiikan ministerijöššä ilmotettih ei-kaupallisien kanšalaisjärještöjen projektijen kilpailun tulokšet.