Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#11 (1301)


  • #11(1301) | Heimovellet   L’udmila Gromova
    Tverissä piätinčänä 18. keviäkuuda pruaznuidih šuurda pruazniekkua – täydy 25 vuotta Tverinkarielazien kul’turan yhykšen peryštämizeštä. Oblastin Gor’kojn bibl’otekkah tuli rahvašta kaikista 11 karielazista rajonoista, kumbazissa on avattu rajonan kul’tura-avtonomijat.

  • #11(1301) | PersoonaMaikki Spitsina
    Karjalan kielen tietotutkija ta šananšäilyttäjä Vieno Fedotova on uuvven Venäjä-Viena šanakirjan toimittaja. Hiän on enšimmäini, kenen luo šanakirjan luatijat tuotih omie kirjaimie tarkissettavakši ta toimitettavakši. Filologi on varma, jotta karjalan kielen šäilyttämini ta kehittämini on tärkein asie.

  • #11(1301) | HeimovelletMarija Kirillova
    Šuomi-Venäjä -šeuran piäšihteri Merja Hannus näköy Lahešša järještävän Šuomelais-ugrilaisien kanšojen muajilmankongressin mahollisuokši käyvä avointa vuoropakinua kanšalais- ta kulttuurikentällä.