Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#27 (1317)

  • #27(1317) | 
    Karjalan Lakijenluajintakokoukšen V kovolla kuččumisen viimeseššä issunnošša 14. heinäkuuta käsiteltih Perušlajin kohentamisprojektie, kumpani auttais karjalan kielellä šuaha tašavallan toisen valtijollisen kielen statussin.
  • #27(1317) | PerintehetAntti Tuomi
    Niin on šattun, jotta joka kešä Kalevalašša pietäh kakši rahvahanpruasniekkua, kumpaset liitytäh Uhtuon kylän istorijah ta Uhtuon karjalaisien kulttuurih. Viime vuosišuan 90-luvulla oli elävytetty Uhtuon pruasniekkaperinneh. Tämän pruasniekan juuret otetah alun 14. heinäkuuta 1907 vuotena, konša Uhtuon eläjät keräyvyttih šuurella Uhtuon šuarella Kanervačäijyjuhlih.
  • #27(1317) | IstorijaUljana Tikkanen
    Nämä molommat kylät ollah Puanajärven puiston alovehella ta ennein šotua niissä elettih karjalaiset, vain Puanajärvi oli Šuomen, a Vartiolampi Venäjän puolella. Näistä kylistä on hyvin vähän tietoja. Kirjutan täššä šiitä, mitä kuulin Puanajärven puistošša kierrokšen aikana.