Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#30 (1320)


 • #30(1320) | IstorijaErkki Tuomi
  Ammusista ajoista alkuan meččämarjat oltih pohjoiskarjalaisien ei kovin pohatan ruokavalinnan tärkienä ošana. Marjoja kerättih ta šyötih kuin ruakana, niin ni piiraissa, morššiloissa šekä šiäššettih niitä talvekši. Niin koko vuuvven karjalaiset perehet šuatih tarpehellisie vitamiinija ta ainehie, kumpasitta elämä pohjosešša ois mahotointa.

 • #30(1320) | OpaššušAnna Deš
  Elokuu on merkillini kuukauši monilla opaštujilla, vet' elokuušša piätetäh heijän kohtaluo. Elokuun alušta yliopistoissa ta oppilaitokšissa ruvettih ilmottamah niijen abiturienttien nimijä, kumpaset on piäšty opaštujien listoilla.

 • #30(1320) | Uutiset
  Kaikin šanotah: pitäy oppie kiinan kieltä. Myö šanomma: opi karjalua! Kiinalaisetki ollah šamua mieltä.

 • #30(1320) | šuomelais-ugrilaisetMarija Kirillova
  Vuokkiniemen kylä valittih vuuvven 2017 šuomelais-ugrilaisekši kulttuuripiäkaupunkiksi 5. elokuuta Helsinkissä.