Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#34 (1324)


 • #34(1324) | IstorijaUljana Tikkanen
  Onego. Pohjolan tarinat -nimini istorijan rekonstruointifestivali piettih Petroskoissa 27.–28. elokuuta.

 • #34(1324) | Kantarahvaš Erkki Tuomi
  Mitä näköy unissah tuo vanha, monta vuosikymmentä takaperin Kuittijärven rantakivilöillä heitetty veneh? Ollouko še hankaviččojen kriičkeh, huomeneštumannot vain iltanyvintä ta karjalaisien kalaštajien hil’l’ani pakina?

 • #34(1324) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Šyyškuun 4. päivänä Kantele-talošša piettih enšimmäini Kantelistien marafoni. Še oli järješšetty Karjalan laulun ta tanššin Kantele-yhtyvehen 80-merkkipäivän juhlaohjelman merkkeissä ta omissettu yhtyvehen alkuhpanijan Viktor Gudkovin muissolla.

 • #34(1324) | Opaššuš   Irma Aleksejeva
  Šykyšyn enšimmäini päivä perintehen mukah keräsi äijän rahvašta Kalevalan keškikoululla. Kaunehešti šuoritunuot ihmiset aššuttih koulun pihah, koululaiset kaunehet kukkavihot kiäššä ečittih omie luokkatoverie ta luokanopaštajie.