Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#39 (1329)


  • #39(1329) | Istorija
    Veššojen muajilmašta - idejojen muajilmah, idejojen muajilmašta ihmisien muajilmah – tämmösellä ajatukšella avattih uuši Musejo ta aika -nimini näyttely Karjalan Kanšallisešša musejošša.

  • #39(1329) | TeatteriMaikki Spitsina
    Viime netälillä Karjalan kanšallisešša teatterissa piettih tapuamini lehtimiehien kera, kumpani oli omissettu 84. teatterikauven avuamisella ta Kun on tunteet -spektaklin enši-illalla.

  • #39(1329) | TaloušErkki Tuomi
    Karjalašša on olomašša kakši piirie – Puudožin ta Kalevalan piirit – kumpasien loittoni šijainti tašavallan keškukšešta, rautatieverkošta ta federalisista autoteistä šuurešti vaikeuttau näijen alovehien kehittymistä ta panou niijen tulevaisuon kyšienalasekši.