Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#41 (1331)


  • #41(1331) | KulttuuriNatto Varpuni
    Vienalaisen taiteilijan Vitali Dobrininin Aikojen rajalla -näyttely avattih Karjalan Tašavallan Taitehmusejošša Petroskoissa. Näyttely on avattu taiteilijan 60-vuotispäivän merkkeissä. Merkkipäivän kynnykšellä Vitali Dobrininilla oli myönnetty vieläi Karjalan tašavallan Kanšantaiteilija -arvonimi.

  • #41(1331) | Vuotispäivä
    Kokenut lehtimieš, kanšalaisaktivisti, rahvahan teatterin artista, oman šeuvun hyvä asientuntija, kyykänpeluaja – tämä kaikki liittyy yhteh ta šamah ihmiseh, Viktor Melentjevih.

  • #41(1331) | Opaššuš
    Kanšainvälini karjalan ta šuomen kielen opaštajien seminari piettih Koštamukšešša 20. šajekuuta