Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#50 (1340)


 • #50(1340) | NuorisoMaikki Spitsina
  Kulkuset-yhtyveheššä šujuvašti loppu oppivuuvven enšimmäini puolisko.

 • #50(1340) | Uutisie piirilöistä   Anni Vlasova
  Piäjärven “Karjalaisešša pirtissä” 18. talvikuuta keräyvyttih karjalaiset “Pakinaklubih”.

 • #50(1340) | PruasniekkaValeri Sidorkin
  Tämän vuuvven Pakkaisukkojen sammittih, kumpani piettih puolta kuukautta aikasemmin Uutta vuotta, keräyty 20 Pakkaisukkuo šekä monieš kaupunkilaini Santa Clausi.

 • #50(1340) | PeriodikaOlga Melentjeva
  Oma Mua -lehti aina staraiččou olla lähempänä omie lukijie ta pityä yhteyttä niijen kera. Toimitukšešša on tullun tavakši uuvven vuuvven uattona järještyä tapuamisie, kumpasih kučutah lehen tiluajie, yštävie ta kannattajie.