Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#1 (1341)


  • #1(1341) | PetroskoiAnna Deš
    Uuši kahvila tariččou horšmačäijyö ta karjalan kielen tuntija.

  • #1(1341) | šuomelais-ugrilaisetMaikki Spitsina
    Vuokkiniemen kylä valittih vuuvven 2017 šuomelais-ugrilaisekši kulttuurikyläkši. Kulttuurikylävuuvven teemana on karjalan kieli ta še teema on ennein kaikkie šuunnattu nuorilla. Vuuvven merkkeissä Vuokkiniemeššä toteutetah šuurta ohjelmua, kumpaseh kuuluu kuin perintehellisie kyläpruasniekkoja, niin ni aivan uušie toimehpitoja ta šuunnitelmie.

  • #1(1341) | KulttuuriUljana Tikkanen
    Uuvven vuuvven uattona Vieljärven Karjalan Kielen Koissa ilmotettih Karjalan kieldy tihieh -kilpailun tulokšet. Tämä on jo toini Melliččy-šiätijön järješstämä kilpailu.