Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#3 (1343)


  • #3(1343) | NeroMaikki Spitsina
    Tatjana Dembitskaja on aktiivini karjalaini neičyt. Hiän on kotosin Sellinkyläštä, oikein tykkyäy omua pientä kotimuata ta muamonkieltä – varšinaiskarjalan puatanenmurrehta. Koulušta alkuan Tatjana kirjuttau kertomukšie ta nyt piäsi Nuorien kirjuttajien kilpailun voittajien lukuh.

  • #3(1343) | MatkuštaminiUljana Tikkanen
    Vanhojen šankarien muat, lumien ta korkeijen kuušien šeuvut Europan ta Aasian rajalla – ne ollah Uralin vuarat. Miun 2017 vuosi alko Moskova-Čel’abinsk -junašša ta koko loman mie vietin Uralin vuaroilla.

  • #3(1343) | Uutisie piirilöistä   Galina Kundoz’orova
    Pakkaiskuun 20. päivänä Kiestinkin lapšilla piettih pruasniekka.