Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#4 (1344)


  • #4(1344) | MerkkipäiväUljana Tikkanen
    Karjalan tašavallan kulttuurialan anšijoitunut ruataja, Kalevalan kanšanteatterin ohjuaja ta Kalevala-kuoron johtaja Valentina Saburova täytti 70 vuotta.

  • #4(1344) | TV-šouOlga Melentjeva
    Šuosittu šou ”šiämeštä päin” šen ošallistujien šilmin. Karjalan eläjä Olga Solovei ošallistu P’atnitsa-TV-kanavan šuosittuh Barišn’a-Krestjanka -projektih, kumpani oli esitetty TV:šša 19. pakkaiskuuta. Olga vietti kolme päivyä Ruočissa projektin toisen ošallistujan L’učana Timbigfamilyn koissa, kumpani vuoroštah tuli lomalla Olgan kotikyläh – Kalevalah.

  • #4(1344) | Yhteistyö Uljana Tikkanen
    Priäsäššä piettih tämän vuuvven enšimmäiset nimenantojuhlat ta enšimmäistä kertua šiinä šai kuulla karjalaista pakinua. Mitein annettih nimi pienellä Priäžän eläjällä karjalaisen perintehen mukah näytettih Elämä-etnokulttuurikeškukšešša.