Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#5 (1345)


 • #5(1345) | LuontoMaikki Spitsina
  Elukkojen turvakoti on Petroskoin elukkojen šuojelušeuran projekti. Ajatuš järještyä Karjalan piäkaupunkissa turvakoti šynty eläinpuoluštajilla jo kymmenen vuotta takaperin. Kaupunkin laijalla alettih rakennuštyöt ta viisi vuotta takaperin oli rekisteröity Petroskoin enšimmäini yhteiskunnallini turvakoti -järještö.

 • #5(1345) | KantarahvašAnni Vlasova
  Vienan Virta -kanšalaisjärještön vuošikokouš piettih 1. tuiskukuuta Piäjärven kyläššä.

 • #5(1345) | OpaššušNatto Varpuni
  Karjalan, šuomen ta vepšän kielien opaššušohjelmat alkukouluo varoin on hyväkšytty yleiskoulutukšen federalisen opaššuš-metodisen yhissykšen issunnošša. Lähiaikoina nämä ohjelmat liitetäh federaliseh esimerkillisien perušopaššušohjelmien luvetteloh

 • #5(1345) | Kielitilanneh   Pekka Zaikov
  Karjalaisešta kulttuurista nykyjäh paissah äijä niin Šuomešša kuin Venäjällä. Molommašša muašša karjalan kielen olomaššaolo on tänäpäivänä vuakalauvalla. Karjalankieliset identiteetit rajalla -nimini simposiumi järješšettih Joensuun yliopistošša 27. pakkaiskuuta.