Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#9 (1349)


 • #9(1349) | NuorisoUljana Tikkanen
  Koko pakkaiskuu Kalevalašša toimi Podrostok-leiri. Leirih ošallissutah lapšet, kumpaset jouvuttih vaikieh elämäntilanteheh. Podrostok-leirissä heitä autetah ratkaissa proplemoja ta opaššetah elämäh.

 • #9(1349) | NuorisoAnna Deš
  Aikasemmin Oma Mua -leheššä kirjuttima šeikkailupelilöistä ta šiitä, jotta ois mukava ošallistuo šeikkailupelih karjalan kielellä. Nyt voimma šanuo, jotta šemmoni šeikkailupeli on, še liittyy karjalan kieleh ta kulttuurih ta šitä voit pelata karjalan kielellä.

 • #9(1349) | OpaššušMaikki Spitsina
  Kanšalliskielien etäopaššušta käsiteltih Karjalan, vepšän ta šuomen kielen opaštamista kannattajan neuvošton issunnošša. Toimehpito järješšettih Petroskoin pedagogisen kolledžin tiloissa tuiskukuušša.

 • #9(1349) | Tašavalta Marija Kirillova
  Kevätkuun 4. päivänä Karjalan piämiehen virkua toimittaja Artur Parfenčikov kävi enšimmäisellä työmatalla Kontupohjan piirih.