Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#10 (1350)


  • #10(1350) | UrheiluUljana Tikkanen
    Haluottako nähä onnellisen ihmisen, kumpani aina on hyvällä mielin? Šemmoset ollah koiraval’l’akkomatkojen ošallistujat. Kaunis luonto, oikiet tovarissat, koirat jätetäh hyvie muisselmie ta annetah hyvyä mieltä.

  • #10(1350) | PeriodikaMaikki Spitsina
    Uuši lapšienkirja vienankarjalakši ilmešty Petroskoissa. Anita Dunkersin Pienen Pölysen šeikkailut -kirja kertou teatterimuajilmašta

  • #10(1350) | Tašavalta Marija Kirillova
    Karjalan alovehellini Aunukšen karjalaiset -kanšalaisjärještö ta Periodika- kuštantamo on ilmotettu tašavallan karjalan, vepšän ta šuomen kielen tietäjien kilpailu Myö olemma KARJALA (KareliJA – eto MI).