Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Leheštä

VIENAN KARJALA

Vienan Karjala on yhteiskuntapoliittini lehti, kumpani ilmeštyy karjalan kielen vienankarjalan murtehella.

Lehen enšimmäini numero näki päivänvalon 17. pimiekuuta 1999 vuotena. Vuuvvešta 2000 še ilmeštyy kakši kertua kuukauvešša.

Lehen peruštajat: KT:n hallituš, Lajenhyväkšymiskokouš, Karjalan Rahvahan Liitto, Valtijollini unitaarini laitoš ”Periodika-kuštantamo”.

Vienan Karjala -lehen piäšuuntana on karjalan kielen, kanšallisen kulttuurin ta perintehien elävyttämini, šäilyttämini ta kehittämini.

Lehtie luvetah ta tilatah Petroskoissa ta enimmäkšeh Karjalan pohjoispiirilöissä, lisäkši on tilaukšie Venäjällä ta Šuomešša. Lehtie käytetäh tašavallan koulujen ta korkiekoulujen opaštujat, kumpaset opitah karjalan kieltä.

Lehen painošmiärä on 700 kappalehta.

Toimitukšen adressi: 185610, Petroskoi, Titovinkatu, 3, huonehet 107, 108

Telefoni: (8 8142) 78 29 32

 e-mail: vienankarjala@mail.ru

http://vienankarjala.ru